Анимешник - это друг.
Вы добрые?
Привет, Гость
  Войти…
Регистрация
  Сообщества
Опросы
Тесты
  Фоторедактор
Интересы
Поиск пользователей
  Дуэли
Аватары
Гороскоп
  Кто, Где, Когда
Игры
В онлайне
  Позитивки
Online game О!
  Случайный дневник
BeOn
Ещё…↓вниз
Отключить дизайн


Зарегистрироваться

Логин:
Пароль:
   

Забыли пароль?


 
yes
Получи свой дневник!

Анимешник - это друг. > Изюм (записи, возможно интересные автору дневника)


кратко / подробно
Сегодня — суббота, 22 сентября 2018 г.
... Riо. 09:35:14

X

­­
Заказик. Формат А3.
Долго не выкладывал портреты, ибо появилась другая работа,
поэтому времени на рисование стало куда меньше. Но радует, что заказы идут, а вместе с ними не теряется навык.
Портрет был интересный, ибо много теней и контраста. Очень нравится, когда фото не белёсое.
Заказчица осталась очень довольна, что не может не радовать. Если сравнивать две мои работы сейчас, то я определенно встаю на сторону фриланса.
Во-первых я сам оцениваю свою работу, сам устанавливаю цену, во-вторых получаю счастливые лица довольных клиентов.Бывают равнодушные, но это не так часто, благо.А довольный клиент - превосходный мотиватор.
Что же касается работы в школе с детьми, то тут нет ни первого пункта, ни второго. Не сказать, что у меня маленькая зарплата, но чтобы её не сократили, нужно просто давить свои принципы,
мировоззрение, прощаться с нервами и учить людей, которым это не кажется нужным.
Есть лишь малая доля инициативных ребят, ради которых хочется приходить на эту работу,
но концентрация глупых и невоспитанных слишком высока.
Пока справляюсь.
Пока всё терпимо.
И рисование несомненно успокаивает.
Найдите своё дело и любите свою работу


Категории: Работы, Графика
показать предыдущие комментарии (24)
12:15:38 Riо.
Немножко хд Ну, это не может не радовать) значит не стою на месте. Чего и добиваюсь собственно)
12:15:52 Riо.
Спасибо большое)
12:17:48 Reistlin
Не за что, котенок)
12:18:16 Riо.
Милости)
Мой дьявольский порок души Золя КрАсных в сообществе Snape. Se Vere 09:26:06
Мой дьявольский порок души
И беспросветный мрак -
Я сам себя всех благ лишил -
Пускай всё будет так.

Навеки скованая льдом,
Любовь - мой худший враг,
И я живу с большим трудом -
Пускай всё будет так.

Обязан быть слугой добру,
Смертелен каждый шаг.
Лишь я затеял всю игру -
Пускай всё будет так.

И сын её не виноват,
Но без потерь - никак.
Я до конца пройду свой ад -
Пускай всё будет так.


Автор: Андрей Абонте


Категории: Стихи, Северус Снейп
Вчера — пятница, 21 сентября 2018 г.
1)визначення 2)форми 3)функції 4)вплив сім'ї на встановлення... crane12 22:15:01

1)визначення
2)форми
3)функції
4)вплив сім'ї на встановлення особистості
5)приклад


соціалізація — процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм та цінностей, які сповідуються родиною і дають змогу функціонувати йому як повноправному члену суспільства.

Родина — певна сукупність людей, пов’язаних кровно-спорідненими­ зв’язками, спільними властивостями й ознаками за походженням.


Сім’я є першою ланкою соціалізації особистості. Світ сімейного співіснування включає в себе духовний, економічний, соціальний і культурний розвиток. У процесі історичного розвитку суспільства сім’я набула статусу основного соціального інституту. Процес формування сучасної сім’ї проходить у складних, суперечливих умовах сьогодення. До речі, щодо сім'ї існує багато поглядів представників різних течій: Утопістів, слов'янофілів, марксистів тощо.

Форми соціалізації в родині:

1. Звичаї та традиції, у світі яких живе людина від народження до смерті.

2. Дотримання в родині державно-правових норм — правил поведінки, що регулюють різні сфери суспільних відносин, які встановлює та охороняє держава.

3. Мова як засіб спілкування, мислення і висловлення людиною думки чи почуття, засіб збереження та передачі інформації, а також управління людською поведінкою.


ФУНКЦІЇ СІМ'Ї


Репродуктивна функція — народження дітей, продовження людського роду. Завдяки суспільним нормам, що врегульовують сімейні стосунки, піклування про дітей покладається на конкретних дорослих, чим забезпечується їх виживання.

Функція соціалізації. тобто формування особистості дитини, її виховання.

Економічна функція що включає забезпечення певного рівня життя родини. організацію її побуту тощо.

Функція регулювання статевих відносин, оскільки суспільні норми, законодавство, звичаї та традиції встановлюють суспільно прийнятні форми висловлення сексуальних почуттів та способи їх реалізації.

Функція психологічної підтримкичленами сім’ї одне одного. Гармонійні стосунки в родині дозволяють її членам долати перешкоди, переживати складні моменти життя. Саме на родину покладається формування в дитини усвідомлення важливості існування сім’ї як соціального інституту.
Сім’я є мікроколективом, який відіграє найважливішу роль у становленні та вихованні особистості. Сім’я робить життя повнокровним. Сім’я дає щастя:

Усе скороминуще, все мінливе: і влада, і слава, і багатство, і самі покоління. Єдине, що людина має незмінного, вічного, святого — це родина. Родина — цемент людей, це єдине щастя, на яке може людина претендувати. (В. Винниченко)


Сім’я передає молодій особистості, яка перебуває у процесі становлення, досвід попередніх поколінь. Саме в тісному родинному спілкуванні відбувається первинна соціалізація індивіда.

З родинних стосунків починаються відносини з сусідами, суспільством, державою і базуються вони на доброзичливості, любові й толерантності. Саме в сім’ї дітям МАЮТЬ прищеплюватися найкращі якості: добро, гідність, ввічливість, повага, освіченість, виховується почуття любові до Батьківщини.

Засвоєні в дитинстві норми співжиття лежать в основі особистісної поведінки людини та її стосунків з іншими. Отже, первинна соціалізація, яка відбувається в сім’ї, залишає слід на все життя. Якщо ж діти не отримують правильних орієнтирів, не привчаються до того, щоб турбуватись про інших і в першу чергу про своїх батьків, які дали їм життя, викохали та випестували, то виникає ще одна педагогічна проблема сім’ї - байдужість дітей до своїх батьків.

У процесі соціалізації в сім’ї дитина засвоює основні види суспільних відносин — фізіологічних, психологічних, соціальних, економічних і культурних, які забезпечують готовність особистості до життєдіяльності в суспільстві. У сім’ї дитина отримує досвід спілкування з людьми різного віку та різної статі.

У родині дитина набуває соціального досвіду впевненої поведінки. У неї формується відчуття власної значущості та значущості своєї поведінки, закладаються основи почуття гідності. Адже саме родина дає відчуття захищеності — важливе для розвитку самостійності, впевненості, задоволення потреби у соціальній відповідності вже у дитинстві. Почуття моральної захищеності особливо важливе для позитивного сприймання себе, що уможливлює виховання поваги до інших людей.

Сім’я вводить дитину в суспільство, саме в ній вона одержує соціальне виховання, стає особистістю. У дитинстві її годують, доглядають, у дошкільному віці – відкривається світ.

У сім’ї зміцнюють здоров'я дитини, розвивають його задатки і здібності, піклуються про утворення, розвиток розуму, вихованні громадянина, закладаються гуманні риси характеру, доброта і сердечність, дитини учать оцінювати свої вчинки і відповідати за них. Тут діти прилучаються до праці, вибирають професію. Сім’я готує юнака до самостійного сімейного життя, привчає поважати добрі традиції сім’ї.

Шлусс:
Ника, [21.09.18 23:43]
Тип семья помогает собрать пазл жизни
2 Ч ХЧ WinterWhiteTiger 17:48:18
Здраствуйте, адекваты.Америка заходит в чат. Италия заходит в чат. Япония заходит в чат. Германия заходит в чат. Франция заходит в чат. Пруссия заходит в чат.
Америка : Привет Италия, Германия, добро пожаловать!
Италия: Пе~ приветик, Америка:)­
Германия:Здравствуй­.
Франция : О, так вы наконец здесь.
Италия: Братик Франция! Как дела? Что делаете?
Франция :*­всхлип* плачу вместе с Америкой.
Италия: А что случилось?
Пруссия: Неужто наконец Англия умер? Или кто-то другой? *надеется, что Россия*
Америка :*­всхлип* Если бы.
Германия: Так, что случилось? *с нетерпением ждет ответа*
Япония : Всем здравствуйте. А насчет Америки и Франции не волнуйтесь.
Пруссия: Почему? Великий Я требует ответов на вопросы!
Америка : Япония, ты жестокий.*всхлип* А мы плачем потому, что Антонио* ничего теперь не помнит, а Джулия* умирает. *всхлип*
Германия: Так вы плачете из за какого-то фильма?
Франция : Ты тоже жестокий, Германия! Между прочим, это не просто фильм, это шедевр! *всхлип*
Италия: Что? Так Антонио потерял память? Нееет, зачем нужно было спойлерить, я же только на 5 серии.*всхлип*
Пруссия:*­всхлип* Так Антонио не будет с Джулией? Неееееет, теперь Великий Я потерял смысл жизни.
Германия: Брат, теперь и ты тоже? Что это за сериал?
Пруссия:*­всхлип* Ты не понимаешь мексиканских сериалов. Вечно смотришь боевики, вот поэтому у тебя нет девушки.
Италия: Дойцу, ты бака, не смей оскорблять Антонио. Я с трудом пережил смерть Лины*.
Германия: Ааа...так вот почему ты всю неделю плакал. Тогда и брат выглядел немного жутко.
Пруссия: Мы вместе смотрим серии.
Япония : Франция-сан пригласил нас смотреть вместе фильмы, однако Америка-сан заметил этот (чертов дурацкий) диск. И теперь эти двое плачут, прям как дети.
Италия: Япония, не говори так, а то я обижусь, и не запишу твое имя в мою Тетрадь дружбы.
Япония : А что за Тетрадь дружбы?
Италия: Ну, ты когда последний раз пришел, ты оставил какую-то тетрадь. Я подумал, что она тебе не нужна, раз ты оставил, поэтому решил открыть Тетрадь дружбы. Ты ведь не против, если я буду её использовать? *перестал плакать*
Япония : Да я и не против. Так ты теперь не в обиде?
Италия: Ага:)­
Россия заходит в чат. Англия заходит в чат. Китай заходит в чат. Романо заходит в чат. Испания заходит в чат. Дания заходит в чат. Норвегия заходит в чат. Исландия заходит в чат. Швеция заходит в чат. Финляндия заходит в чат.
Пруссия : Ого, какие люди, какие страны!
Испания: Вы с Францией уже тут! Эх, я думал, что мы вместе зайдем в чат:(­
Франция : Зачем? *каким-то образом успокоился*
Испания: Так интереснее же.
Пруссия : Како-ой классный ответ. Впрочем, как всегда.*перестал плакать, ибо великие долго не плачут *
Финляндия: Всем привет! :)­
Германия : Скандинавы тоже тут. Хмм.. Тут теперь много народу.
Россия : Привет всем ^J^
Англия : От меня тоже всем привет.
Япония : Вы прям все вместе зашли на сайт. Что-то случилось?
Финляндия: Россия пришел в гости. А до этого Англия у нас был, вместе с Силендом.
Норвегия: Ага. Теперь благодаря ему, этот придурок все время поет "Йо-хо-хо, и бутылки рома"
Дания: Да ладнг теье. Птдумаешб трибутылки. Да, Россия?\ъ
Россия : Спиртное на меня не действует.
Франция: Дания, мон шер, с тобой все в порядке?
Исландия : Все нормально, он просто по клавишам не попадает.
Франция : Постойте, неужто Швеция тоже выпил?
Швеция: Н, т .Ж, на н, ра,реш, л,.
Америка : Эм, что?
Англия : Он написал, что ему жена запретила.
Франция : А ты почему не пьян?
Исландия: Он с Россией немного выпил, однако остановился - на него Силенд смотрел.
Дания : Франция\
Ты свободен,? Как насчет вып. ацарпшкст\
Дания оффлайн.Норвегия оффлайн.
Франция : Эм, а что с ним случилось?
Исландия : Не обращайте внимания. Так всегда бывает.
Америка : И все же, что случилось?
Франция : Наверняка его ждет садо-мазо от Норвегии. Эх, Почему ему везёт Т_Т
Англия : Как всегда у тебя дурацкие мысли, лягушатник.
Италия : Эй, ребята, я тут открываю Тетрадь дружбы. Согласны, если я напишу в ней ваши имена?
Романо: Тогда первым напиши мое имя. Ок;)
Испания : Ита-чан, меня не забудь.
Германия : И меня.
Романо: Картофельная башка и томатофил, уверен, он вас не забудет.(Так как Венециано любит и картошку, и помидоры)
Россия: Все мы за. Кстати, Китай, ты чего не пишешь?
Китай : Извините. Просто я сериал смотрел, а сайт забыл выключить.
Германия : Опять тот сериал, что ли?
Япония : Наверняка тот.
Италия : Кстати, на обложке тетради есть слова на английском. Можете перевести? Я совсем не понимаю, что там написано.
Америка : Ok.Что там?
Италия : Ну тут написано "Death note". И еще, после того, как я взял эту тетрадь, я все время вижу "милого бога смерти". Вее~ Болезнь Англии заразная.
Англия : Эй, причем тут я?
Япония : ОСТАНОВИСЬ ВО ИМЯ ВСЕГО СВЯТОГО, ИТАЛИЯ. И НЕ ПИШИ НИЧЕГО. ПОНЯЛ, НИЧЕГО!!!
Романо: А с чего вдруг?
Америка : Ну, если переводить "Death note", то получается Тетрадь сме.. .ЧЕГО? Япония, неужто это та проклятая тетрадь.
Япония : Ага.
Италия : Ээ. И как мне быть?
Франция : Есть только один способ.
Пруссия : Один человек, который тебе поможет.
Англия : Вот только я в нем сомневаюсь.
Америка : Я тоже. Вдруг он мое имя туда запишет.
Китай: Ребята, вы о ком?
Исландия: М-да. У нас нету шанса.
Финляндия : Может, он все же поможет?
Швеция: Мо, ет бы, ь.
Китай : Вы о ком?
Америка : Начинается на Р и заканчивается на Я.
Россия : Румыния?
Англия : Ты!
ЧХ WinterWhiteTiger 17:02:33
Здраствуйте, и снова чат по Хеталии только другой. Америка заходит в чат. Англия заходит в чат. Япония заходит в чат. Китай заходит в чат. Россия заходит в чат.
Америка: Hello! Ребята. Добро пожаловать в созданный мной чат.
Англия: Так ты про него мне весь день говорил?
Америка: Yes.
Китай: Вполне обычный сайт. Мы же могли просто общаться как и прежде.
Америка : Но так интереснее.
Англия : И чем же?
Америка : Да ладно вам. Кстати, Россия и Япония, а чего вы не пишите?
Россия: Я наблюдаю.
Англия : И зачем?
Россия : Да так. Кстати, Англия, ты все время задаешь вопросы. ^J^
Китай: О. Значит не я один это заметил. Эй Япония , ты там живой, а то долго молчишь.
Япония: Извините. Просто я тут Слеш читал. Про вас с Россией.
Россия: А что это?
Китай: /// Россия, даже не спрашивай. Япония, когда ты уже прекратишь читать такую гадость?
Япония: Никогда.
Америка : И все же, что это за "слеш"? Англия, а ты знаешь?
Франция заходит в чат.
Франция: Всем привет. Что я пропустил?
Америка : Привет Франция. Ты знаешь, что такое "слеш"
Китай: Сказал же, что вам лучше забыть этот вопрос.
Америка : Ну мне очень интересно. К тому же, Англия на Этот вопрос совсем не ответил.
Япония: Я могу сказать, что это такое.
Китай : Ты вообще молчи. Ой, то есть не пиши.
Франция: О. Америка, неужто до сих пор не знаешь, что это такое? ^_^
Америка: Не только я. Еще Россия и Англия.
Россия: Я уже знаю, что это такое.
Англия: И я.///
Китай :/// Откуда?
Россия : В то время, как вы спорили, я уже прочитал информацию о"слеше". М-да. Не знал, что Япония таким увлекается.
Англия : Ага. У меня нет слов///
Франция: Да ладно тебе, Англия. Подумаешь, парень е***т другого парня.
Англия : Изыди, демон-лягушатник!
Америка : А-а. Так вот, что это означает. Кстати, что такое слово е***т?
Англия: Поверь, Америка, ты не единственный, кто не понимает русские слова. Благодаря России, там много непонятных слов.
Россия: Спасибо за комплимент. ^J^
Англия: Это не комплимент.
Китай : Ребята, давайте обсуждать другую тему.
Япония: Поймите - у всех есть свои вкусы.
Франция : Вот -вот.
Англия : Эх. Давайте сменим тему уже.
Америка : Я за.
Россия : И про что теперь обсуждать?
Китай : А почему тут нет других? Или про этот сайт знаем только мы?
Америка : Эмм. Скоро Канада должен присоединиться. А остальные сейчас заняты.
Канада: Вообще-то я уже здесь.
Англия : Чего?
Франция: Что?
Китай : Когда?
Америка : Эмм, Канада... А когда ты зашел на сайт?
Канада: Я тут с самого начала.
Россия : Хехе. Похоже, тебя даже программы Америки не замечают. Напиши мне в ЛС как ты это делаешь. Если ты не против. Ты же не против, да? *темная аура*
Япония: Можете и меня научить, Канада-сан.
Франция : Зачем тебе это?
Япония : Напишу в ЛС. Сейчас, подождите.
Китай : Зачем от нас что-то скрывать?
Англия : Мне это тоже интересно.
Америка : И мне.
Франция : Хотите, чтобы мы снова начали тему про "слеш" ?
Америка : Эм, нет. Я все равно ничего не пойму.
Канада : А про меня опять забыли. Кумадзиро, как думаешь когда они про меня вспомнят?
Кумадзиро: А ты кто?
Канада : Канада я.
Позавчера — четверг, 20 сентября 2018 г.
Аокигахара Лес в Японии Sadamora 15:34:38
­­
Аокигахара является своего рода печальной достопримечательнос­тью Японии.
Это место называют Лесом самоубийц.
Изначально лес ассоциировался с японской мифологией и традиционно считался местом обитания демонов и призраков.
Легенды об этом месте известны японцам со Средневековья, а в XIX веке бедные японские семьи привозили и оставляли в этом лесу на верную погибель своих стариков и детей, которых не могли прокормить.
Animal Джаz - Сами. хорошев. 09:23:53
помню о В.Б.

слушая музыку из прошлого, я вспоминаю кого-то со своей перевернутой и ветиеватой дорожки жизни
и смех, и грех, на самом деле
но самое здоровское из всего этого -
я больше не чувствую боли
)

Музыка Animal Джаz - Любовь
среда, 19 сентября 2018 г.
Здраствуйте,адекваты­ Утро парень... WinterWhiteTiger 12:53:55
Здраствуйте,адекваты­ Утро парень решил пренести чаю, но парень лишь поморщил лицо от горькоты.Дэн:что такое? Джон:Твою ж мать опять перепутал.Они направились на кухню. Дэн:ну сам поробуй отличи .Джон побравал травы где написано было Coffee Джон:РЭЙЧИЛ!!!.Рэйч­ил:Ой я этого не помню.Джон :ты меняешь записи местами и мы никому об этом не говорим.Рэйчил:хоро­шо.Рэттиган:Что сегодня на завтрак?.Дэн:Чизкей­к.Рэттиган:Любовь Моя!.пританцовывая сказал он как Бэйзил кинул его лакомство об стену и сказал:ЕДА ЗА ЕДУ.Рэттиган:БЭЙЗИЛ­!!! снова. иза тебя штраф платить!!!.Бэйзил показал язык.Джон:Идиоты.ти­по в капле.Оливия:о боже мой.Дэн лишь сделал фейспам.Рэйчил орала(ржала) Бэйзил залез На люстру. Рэттиган:СЛЕЗЬ С ЛЮСТРЫ!!!ОНА СТОИТ БОЛЬШЕ ЭТОГО ДОМА!!!.Бэйзил:не хочу не буду.Рэттиган показал лакомство и положил на место Бэйзил спрыгнул с ЛЮСТРЫ.И Рэйчил это сфоткала.Рэттиган:О­ господи милота какая.типо каваиться. Бэйзил:ну эм это мило.он слегка покраснел. Джон:Давайте уже есть!Все кивнулм.Рэттиган:оч­ень вкусно а можно заплатить в конце месяца?.Дэн:можно но деньги вперед.Рэттиган:ден­южки прощайте.с печалькой отдал деньги он.Джон:О Боже мой.Рэйчил и Бэйзил:Хе.Оливия: о боже.Рэйчил:Подожди­. она вручила ей секатор и очки.Оливия:РЭЙЧИЛ!­!!.Рэйчил:Нас не догонят!!!.Джон взял ёё как игрушку и он кинул веревку ей в руки.Джон:лезь.Рэйч­ил:зачем?.Джон:Прове­раю твоб силу и выдержку.Но она всё падала,и падала.....Рэттиган­:ДОЧЬ МОЮ УГРОБИТЬ РЕШИЛ?!.Джон:нет.ти­по нервно сглотнул.Рэттиган дал пинок под зад.Рэттиган:А ты точно тренируешся?.Рэйчил­:Да!!!.Рэттиган:Прос­тите.Джон:Прощаюкста­ти у меня тоже должна быть зарплата. Рэттиган:сколько.Дж­он:5 с половиной тысяч фунтов.Рэттиган:что­? зачто?.Джон:мы же учим профессиональным навыкам .Джон:кстати штраф 400 фунтов.Рэттиган:ух ты я так бомжом стану.Рэйчил если нацепила на него наряд "бога".Рэттиган:РЭЙ­ЧИЛ!!!.Рэйчил:НАС НЕ ДОГОНЯТ!!!. тут он останавился стал на стул. и пока она предивала его в повешеную тянку (САЕРИ).Он хотел умереть, но внезапно на его живот прыгнул Бэйзил.Рэттиган:БЭЙ­ЗИЛ РЭЙЧИЛ!!!.Они:НАС НЕ ДОГОНЯТ!!!
отсутствие работы Bel F 09:02:20

Я спокойн­­а, пока никто не лезет в мой внутрен­­ий мир, где царству­­ет пофигиз­­м и лень.©

­­

***
отсутствие работы большую часть лета очень сильно расслабляет.
сначала было тяжело ничего не делать, потом нашла хобби в виде рисования спиртовыми маркерами, но даже им нельзя заниматься каждый день, а то надоест
в итоге половина сентября прошла, работа вроде как пошла, но так тошно ее делать
не думаю, что у меня осенняя хандра или что-то типа того, но делать абсолютно ничего не хочется
а понимаю, что надо
и дни, либо совсем унылые за просмотром сериалов, либо слишком насыщенные и хочется полежать
зумба, танцы под X-Box, день рождения два дня на неделе, выпускной марафона стройности, сам марафон (10 дней ежедневно), встречи стратегического планирования по городу на пару часов, но очень долго по ощущениям, начало нового семестра (когда ж уже этот ад кончится и диплом получу? 7 год в универе пошел), мафия и это всего небольшая часть дел, но я так устала
не высыпаюсь, хотя много сплю
на все жалко денег, хотя нельзя себе отказывать иначе зачем вообще деньги?
а из хорошего - у меня хорошие друзья, которые сделали для меня прекрасный день рождения, близкие люди всегда рядом, помогут. папа делает оформление к празднику в субботу, мама все организует, я думаю о том, что зря пригласила столько народа опять, хотя клялась так больше не делать :3 и еще пару анимешек надо досмотреть/посмотре­ть. жизнь прекрасна и насыщена

***

вторник, 18 сентября 2018 г.
тест с миндмикса WinterWhiteTiger 17:09:35
Здраствуйте,адекваты­

Италия Венециано: Будет прятаться за спину Германии и твердить что тебя боится Я:и чем я страшна не понимаю.
Италия Романо:Скажет что у вас много общего Я:да это уж точно
Германия:Угостит своими фирменными сосисками Я:ЕЕЕ КСЕ-КСЕ-КСЕ ~!*рада*
Англия:Утащит тебя в свою сказочную страну и прокатит на своем единороге ;) Я:Спасибо давай устроим своё время приключений?
Америка:Поцелует тебя Я:эм, РОНАЛЬД-ЯТО-КАЗУМА-­АМЕРИКА можешт отойти? *аля Россия*
Россия:Скажет что милая Я:Спасибо
Беларусь:Начнет ревновать к России Я:мдаа а вы знали что половина В Хеталии геи.
Украина:У меня спина болит из за грудей Я:сочувствую
Испания:Подарит томат Я:ты как моя мама томаты томаты да сколько же можно?!*кидает их в лицо* параноя какая-то
Литва:Влюбился скажет что ты милая как и Польша (Фантазия заканчивается) Я:не не не для тебя только Польша только ХАРДКОР! Латвия:Давай выпьем за наше знакомство.Я:Эм Латвия ты разве не интроверт? нет? а пох..й
Эстония:Забери меня!Я:прости не могу.
Канада:Я разве похож на Америку? (бьется в истерике) Я:Нет. (мое личное мнение)
Франция:Подарит розу Я:^^* в лицо розу кинула*
Пруссия:Даст в руки своего цыпленка Я:Мило.*лыба*
Австрия:Поцелует в губки Я:Австрия-сян отстаньте!
Венгрия:Будет в шоке когда узнает что ты целовалась с Австрией Я:тебе Пруссия подойдет ...
Исландия:Обнимет Я:хех
Дания:Будет таскать тебя на руках Я:Дания отпусти меня на землю или я этот топор тебе в задницу засуну!.(заебалась когда меня поднимают ><)
Норвегия:Улыбнется Я:Хех.
Сейшелы:Будете дружить Я:УРЯ!*жест Рэттигана*
Силенд:Обидеться из за того что ты назвала его не страной а фиг знает чем Я:эм но он же виртуальная страна поэтому никто не признает его государством и вобще радуйся тебя хоть замечают а Канаду!
Япония:Подружится с тобой Я:^^
Китай:Подарит игрушечного панду Я:^^ Аригато.
понедельник, 17 сентября 2018 г.
Будни художника-анимешник­а Коллекционер пощёчин 18:40:36
Проблема человека искусства №1:

Материалы до жути дорогие.


Проблема человека искусства №2:

Ты вечно ломаешь ногти о глину


­­
_ аrlert. 16:30:36

камиказд­е

­­

­­

Штош, щас буит мясо ­­

После семнадцати дней жизни в общаге шараги я хочу сообщить, что мне тут даже нравится =D
Привыкла уже и к шумным девчонкам по соседству, и к дежурствам на этаже каждые пять дней,
и даже в универ почти перестала опаздывать. Не могу нарадоваться на нашу плитку, потому что у меня
внезапно проснулась страсть к готовке. Ну и плюсом ко всему я поняла, что для меня жить с кем-то ещё —
это самый лучший вариант, потому что в одиночестве я не делаю абсолютно ничего, а конкретно — нихуя.
Убираться лень, не так уж тут и грязно, готовить для себя лень, неохота заморачиваться, обойдусь.
А вот если мне нужно это делать не только для себя, а ещё для кого-то, никаких вопросов не возникает.
Кто бы мог подумать, в самом деле.

В универе всё в шоколаде. Пока что. Даже старослав, которым нас стращали все старшекурсники поголовно,
оказался на самом деле не таким ужасным. По крайней мере, пока выучить сорок три буквы алфавита — не так сложно.
Любимую я уже нашла. Да, это буква "Х", она же "хер" ­­
Самой тяжёлой для меня пока является физра. Не потому, что я на ней косплею сушёную водоросль, даже скорее наоборот:
на прошлом занятии так увлеклась беготнёй за футбольным мячиком, что физрук мне аж два плюсика влепил — первый за
посещение, который получили все, кто играл, а второй за красивый гол. Кто бы мог подумать /2/
Основной проблемой всё ещё является семпай, чья группа теперь почему-то занимается с нами, и который всё так же активно
шлёт меня в игнор. А я что — я ему такую же порцию игнора шлю в ответ. Правда, с каждым днём целый час косить глаза
куда угодно, только не в его сторону, уже начинает утомлять.
Ну да ладно. Осталась контрольная точка, а точнее — мой день рождения. Там и разберёмся, что да как.

Вспоминала, что ещё хотела написать, и тут заиграла "Memories & Dreams". Вспомнила. Sally Face.
Хочу сказать, что играми я как-то не особо увлекаюсь, а тут потянуло внезапно: почти прошла Ori and the Blind Forest,
которая висела ещё с февраля, скачала установку Ходячих, и тут наткнулась на видос про Салли-Кромсали у Куплинова.
Не удержалась, пришлось кидать деньги на карту, качать Стим и покупать эту прелесть. И вот не пожалела ни разу.
Не буду тут сильно рассусоливать, кто играл — тот и так знает, но игрушка реально очень классная. Простенькая, рисованная,
но такая, мать её, душевная, я не могу прям. Четвёртый из пяти эпизодов должен выйти в конце года, так что жду декабря.

Всё вроде пока. Надо бы не забывать заползать сюда почаще.

­­


Музыка Too Close To Touch — Someday
Настроение: странно как-то
Хочется: машину времени
Категории: [Дай сказать], [Сегодня], [студент эбаный], [почему бы и нет]
/ темный генерал 03:50:07

король героев

просто хочу заниматься рисованием
не сидеть в офисе, бегать по инстанциям, заполнять бланки
нет
сидеть перед холстом
измазаться случайно красками
и улыбаться, глядя на законченную картину

боги, ну что со мной?
показать предыдущие комментарии (2)
04:08:29 Твой ламповый кун
Я сидел на парах, в этот день была треня, я писал пацанчику мол "пары, хочу на треню", а он мне написал "просто делай то, что хочешь". Я встал посреди пары и ушёл. И был счастлив. Такие дела.
04:10:53 bloody shake.NaK
А потом тебя исключили или не допустили к зачету/экзу
04:26:14 Твой ламповый кун
Не. С учёбой я завязал, устроился работать на фгп во, обучился стрельбе, рукопашному бою, отучился на корочки за 2 месяца и зарабатывал себе на хлеб, потом ещё лучше место нашёл. А так бы только 5 лет мои родители в надежде на моё светлое будущее бабло сжигали, ведь учиться в технаре дорого...
еще...
Не. С учёбой я завязал, устроился работать на фгп во, обучился стрельбе, рукопашному бою, отучился на корочки за 2 месяца и зарабатывал себе на хлеб, потом ещё лучше место нашёл. А так бы только 5 лет мои родители в надежде на моё светлое будущее бабло сжигали, ведь учиться в технаре дорого, особенно если ты ввиду своей аутистичности не слушаешь неинтересный тебе рассказ о том, что такое ростбиф.
04:41:50 Jeddro
Этим кто то зарабатывает сейчас?
воскресенье, 16 сентября 2018 г.
рисование. no longer a human 07:48:28
как рисовать и при этом не психовать, что не получается? просто у меня уже руки от злости дрожат. хочется кого-нибудь убить или умереть самому от ощущения того, что я бездарность.
07:53:23 zoiv
Я из-за этого бросила рисование Не надо делать, как я X)
суббота, 15 сентября 2018 г.
Oscar de la Renta. Milagres Fiori 12:08:33

Y, O и три Икса


­­

Неделя моды, на которую не попадаешь - прекрасное довершение недели для человека, у которого взрывается градусник. Горррячая женщина. Моей неделе позавидовали бы черти в аду. Но я все это заслужила своим бунтарством, своей непокорностью. Но я все это пережила и не попросила пощады. Нет. До самого вечера пятницы, когда умудрилась так простудиться, что течет из всех щелей. Это суперсексуально. Обчихать партнеров и заразить коллег? Да как нефиг делать. Ведь я не могу не доебать всех вокруг, это как-то неправильно. На самом деле просто не хотелось быть слабой. Хотя сил просто нет. Это все из-за того, что ты ходила в платье и без курточки. Ты глупая, глупая женщина. Иногда я жалею, что в моей жизни нет того, кто схватит это ходячее недоразумение (то бишь меня) за шкирку и даст пизды. Куда там. Ты же сильная и самостоятельная, люди боятся даже пикнуть, не говоря уже о ценных советах. Потому что ты откусишь такому советчику голову, вытрешь губы и пойдешь дальше. Вот теперь лечишь и помирай в Москве, потому что домой в таком виде тебе ехать нельзя. Еще не хватало заразить родных. Не говоря уже о том, чтобы куда-то выйти или (о ужас) выехать. И самое обидное то, что неделя моды в самом разгаре. В Нью-Йорке уже подошла к концу, теперь весь цвет устремился в Лондон. Положим, ни туда, ни туда я не стремилась. Хотя показ Oscar de la Renta был великолепен (палю инстаграм Эмбер). Мне нравятся такие необычные цветочные принты, почти цыганская страсть, но в то же время баланс с городской урбанистической составляющей. Я бы такое надела. После Лондона у нас Милан и Париж. Вот это моя страсть, любовь и грусть. По традиции мне пришло приглашение - на этот раз на показ KOCHE 25 сентября в Париже. Разумеется, это не Chanel и не Dior, но блин, уже хоть что-то. Возможно, когда-нибудь..я смогу дотянуться до ТОГО уровня, достать до звезды. Хотя мне до сих пор кажется, что я живу во сне. И все это неправда. Делай вид, что тебе скучно, что ты в этом кругу как рыба в воде, что все это само собой разумеется. Но для меня-то это не так. Я ощущаю эту огромную пропасть между двумя мирами, и иногда мне кажется, что перешагнуть через нее у меня до конца не получится. Что я так и не стану своей. А если стану, то потеряю своей "есенинский" мир березовых рощ, где под музыку лягушек я растил себя поэтом. Страшно прыгнуть в омут самой, еще страшнее тащить за собой семью. Но я должна. Ведь есть другой мир, невероятный мир за пределами нашего городка, даже за пределами Москвы. Было бы крайне неплохо поработать в Дубае на фирму, которую я сейчас консультирую. Уехать без оглядки туда, где вечно солнечно тепло и правят бал материальные блага. Жить на Пальме и горя не знать. Тем более, что знакомый фотограф без конца соблазняет видами и фотосессиями. Наверное, я еще до конца не осознала собственные возможности и перспективы. Наверное, я смогу подняться даже еще выше, если постараюсь. Смогу прыгнуть выше головы, до целого созвездия. Если бы мой организм успевал за моими амбициями, за моими планами и мечтами..Но он не успевает. В 24 уже начал сбоить. Хотя для нас это только начало. А еще мне крайне необходимо не позволять чувствам брать контроль над разумом. Влюбился так влюбился. Давай-ка, брат, спать. Хватит уже воображать себе, что какой-то человек сможет это вынести. Даже если после смерти я попаду в Ад, оттуда все сбегут в страхе. С воплями. В одних трусах. Все же иногда полезно завуалировать эту прелесть и побыть ангелочком, но надолго меня категорически не хватает. И злобный чувак из Лапландии это понял, когда крупно огреб в пятницу. Телочки с Маврикия тоже сполна познали эту анальную боль. Что сказать, когда я болею, я еще милее. В самом няшном из своих состояний. И буду преследовать этих гадов, пока они не пришлют мне все, что нужно. Как же хочется свалить из Москвы, надеть красивое платье и попасть на праздник жизни и моды. Но фиг. Даже если я как-то раскачаюсь, 25 числа меня уже припахали к очередной встрече. Сингапур, Малайзия, Индонезия, Япония, Корея. Все "мои", родные. Если я не сдохну от такого количества направлений, это будет моя очередная победа. Неделя тебе дана, чтобы вылечиться и стать еще сильнее. Вот только скажи мне, в чем твоя настоящая сила? И где она теперь?

Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.


­­Подкаст Johnyboy - Сильнее. ( 03:48 / 8.7Mb )

Категории: Бунтующая Анжелика, Внутренняя сила, Есенин, Миледи, Мои эскапады, Московские будни, Чувства


Анимешник - это друг. > Изюм (записи, возможно интересные автору дневника)

читай на форуме:
Мне просто интересно Тут есть Липецкие...
в лс
пройди тесты:
Способен ли ты любить, Сасори-сан?
Умерший Клоун
читай в дневниках:
Тест: [Какой вы демон?] Demon. Вы...
Тест: [Аромат твоей души] [Резкий...
Тест: [Какое ты Кино] ~Фантастика~...

  Copyright © 2001—2018 BeOn
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
Задать вопрос.
Написать об ошибке.
Оставить предложения и комментарии.
Помощь в пополнении позитивок.
Сообщить о неприличных изображениях.
Информация для родителей.
Пишите нам на e-mail.
Разместить Рекламу.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста, напишите нам.

↑вверх